PSIHOLOGIJA OTROKOVEGA RAZVOJA

!! NOVO IZOBRAŽEVANJE me čaka kmalu !!
*** PSIHOLOGIJA OTROKOVEGA RAZVOJA ***
V tem izobraževanju bom obdelala vsa področja otrokovega razvoja, razvoj navezanosti, otroško ogro in učenje, razvoj jezika, kognicije, čustev, socialnega obnašanja, moralnosti, vedenjske odklone, Freudovo psihodinamsko teorijo, znastvene raziskovalne metode in še in še, uf kako bo naporno tole ob delu in skrbi za družino, a bo tudi zelo zanimivo in to me žene. Juhu!
—————
foto: Andrea Piacquadio/Pexels