STROKOVNI STEREOTIPI O TRAJANJU DOJENJA – IZKUŠNJE DOJEČIH MATER

FOTO: ChrisWojdak/https://www.sdbfc.com/blog/2016/7/15/breastfeeding-the-older-baby-12-18-months

STROKOVNI STEREOTIPI O TRAJANJU DOJENJA – IZKUŠNJE DOJEČIH MATER – KRATKA ANKETA

V spletnih skupnostih namenjenih dojenju, kot je na primer fb skupina Dojenje po prvem letu – SRČNA skupnost (https://www.facebook.com/groups/DojenjePoPrvemLetuSrcnaSkupnost), lahko zasledimo izpovedi o izkušnjah z raznimi stereotipi o trajanju dojenja, ki jih mame dobijo s strani strokovnjakov. Po besedah mam naj bi jim različni strokovnjaki rekli, da je treba dojenje zaključiti okoli otrokovega prvega leta starosti, ker naj bi bilo dojenje po tej starosti za otroka nepotrebno, mleko pa naj ne bi imelo več nobene vrednosti že po 6. mesecu starosti. Mame pravijo, da od strokovnjakov dobivajo celo mnenja, da je dojenje po prvem letu škodljivo.  WHO, UNICEF in druge strokovne avtoritete s področja dojenja že vsaj od 2003 priporočajo, poleg izključnega dojenja do 6. meseca, tudi nadaljevanje dojenja ob komplementarni hrani vse do drugega leta starosti ali dlje (WHO, 2003). Dojenje (tudi po prvem letu otrokove starosti) je smiselno, seveda, če ustraza obema, otroku in mami. Wright in Schnaler (2001) ugotavljata, da se dojenje po velikem upadu v 70. Letih 20. stoletja spet uveljavlja kot družbena norma, A. Benedik (2014) pa s svojo raziskavo ugotavlja ravno nasprotno, da dojenje, sploh pa dojenje po prvem letu, v Sloveniji ni sprejeto kot norma. Trajanje dojenja je tako še vedno tematika, pri kateri se lahko srečamo z raznimi, tudi strokovnimi, predsodki. S pričujočo mini anketno raziskavo sem želela raziskati, kakšne so izkušnje doječih mater z mnenji strokovnjakov, ki jim svetujejo, naj dojenje zaradi starosti otroka zaključijo, ter kakšen je profil strokovnjakov, ki tako svetujejo. Anketa je potekala poleti 2019.

Anketa je na objavljena na spodnji povezavi:

BRLAN_2020_StrokovniStereotipiOTrajanjuDojenja_IzkušnjeDoječihMater

 

Foto: C. Wojdak / vir: https://www.sdbfc.com/blog/2016/7/15/breastfeeding-the-older-baby-12-18-months