• KRATKA ZGODOVINA DOJENJA

    Dojenje je najbolj naraven in samoumeven način hranjenja dojenčkov, dokler niso zreli za uvajanje hrane. A izkušnje nas učijo, da dojenje ni vedno možno in takrat si pomagamo z nadomestki materinega mleka. Kako pa je bilo v zgodovini? Kdaj so se pojavile dojilje in kdaj flaške? Kako je dojenje preživelo številne izzive? Kolikor dolga je zgodovina človeštva, tako dolga je tudi zgodovina dojenja. A presenetljivo dolga je tudi zgodovina dohranjevanja in hranjenja z nadomestki materinega mleka. Kadar dojenje ni bilo možno, so si ljudje od nekdaj pomagali na različne načine. Priporočila zdravilcev, zdravnikov, filozofov in drugih učenjakov, ki so imeli količkaj opraviti z dojenjem, so bila skozi zgodovino – podobno…